Κύπρος

Γενικός Ελεγκτής: Ζητά ανεξάρτητη έρευνα για τη διαχείριση της CYTA Hellas

CYTA-ΚΤΙΡΙΟ

Τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας αναφορικά με τη διαχείριση της θυγατρικής εταιρείας της CYTA, CYTA Hellas ΑΕ, συστήνει ο Γενικός Ελεγκτής κατόπιν ελέγχου των οικονομικών αποτελεσμάτων του ημικρατικού οργανισμού για το 2017. Συγκεκριμένα, η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει μεταξύ άλλων, οικονομική στήριξη της ζημιογόνας θυγατρικής εταιρείας Cyta Hellas AE από την Αρχή και τον όμιλο εταιρειών της με συνολικό ποσό πέραν των €224 εκ και απομείωση της αξίας της επένδυσης κατά €133,3 εκ., κατά την διάρκεια της διαδικασίας πώλησης. 

Τα κυριότερα ευρήματα και συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι:

 • Ωφελήματα προσωπικού (εισφορά στο Σωματείο Ταμείου Ευημερίας, βοηθήματα και χορηγίες, ομαδική ασφάλεια ζωής, Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, κ.λπ.) για τα οποία, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται η Αρχή αλλά οι υπάλληλοι της, ώστε σταδιακά να υπάρξει εξομάλυνση των ωφελημάτων όλων των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • Συνδικαλιστικές διευκολύνσεις σε υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στην πρακτική που ισχύει στην δημόσια υπηρεσία.
 • Πληρωμή σημαντικών ποσών για υπερωριακή απασχόληση της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Αεροναυσιπλοΐας.
 • Παραχώρηση μη στοχευμένου σχεδίου ευδόκιμης αφυπηρέτησης και καταβολή αποζημίωσης για τη μη χορηγηθείσα ετήσια άδεια σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους.
 • Μισθοδοτική ανέλιξη και συνταξιοδοτικά ωφελήματα του προσωπικού που είναι τοποθετημένο σε προσωπική κλίμακα λόγω αποποίησης προαγωγής.
 • Ενδειξεις για επιλεκτική αναζήτηση ευθυνών σε σχέση με την πρόκληση οικονομικής ζημιάς ύψους περίπου €200εκ. στο Ταμείο Συντάξεων. Σύσταση για πλήρη λογοδοσία όσων με τις πράξεις ή παραλείψεις τους ζημίωσαν το Ταμείο.
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές εμπορικών εισπρακτέων και σύσταση για εντατικοποίηση προσπαθειών είσπραξης τους.
 • Μη επίτευξη των στόχων για τους οποίους ιδρύθηκαν οι θυγατρικές εταιρείες οι περισσότερες από τις οποίες πραγματοποιούν ζημιές. Σύσταση για την αιτιολόγηση των επενδύσεων στις θυγατρικές εταιρείες και αναζήτηση ευθυνών σε σχέση με τη διαχείριση τους.
 • Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών της Αρχής.
 • Οικονομική στήριξη της ζημιογόνας θυγατρικής εταιρείας Cyta Hellas AE από την Αρχή και τον όμιλο εταιρειών της με συνολικό ποσό πέραν των €224 εκ. Απομείωση της αξίας της επένδυσης κατά €133,3 εκ. Σύσταση για διεξαγωγή έρευνας από ανεξάρτητο φορέα σε σχέση με τη διαχείριση της εταιρείας.
 • Έμμεση εργοδότηση προσωπικού μέσω των θυγατρικών εταιρειών και σύσταση για τερματισμό της.
 • Σημαντική αύξηση του ελλείμματος της Υπηρεσίας Cytavision και σύσταση για σαφή καθορισμό του στρατηγικού προσανατολισμού της Αρχής όσο αφορά στην Υπηρεσία.
 • Σύσταση για επίδειξη της απαραίτητης γνώσης και σύνεσης σε σχέση με την απαράδεκτη, κατά την άποψη μας, διαπραγμάτευση για συνεργασία με ανταγωνιστές παρόχους για τη προβολή των αγώνων ποδοσφαίρου από την Υπηρεσία Cytavision.
 • Καθυστέρηση στην προκήρυξη και αξιολόγηση των προσφορών σχετικά με τη σύνθεση και ροη των καναλιών της Αρχής.
 • Σύσταση για αλλαγή στη πολιτική διάθεσης δωρεάν εισιτηρίων ή/και πακέτων για αγώνες UEFA με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων της Αρχής.
 • Η παραχώρηση χορηγιών έμμεσης διαφήμισης για υπηρεσίες, οι οποίες κατά 64,2% αφορούσαν στον αθλητισμό, δεν διέπεται από επαρκές πλαίσιο πολιτικής και δεν υπάρχει ικανοποιητικός μηχανισμός, ο οποίος να ελέγχει κατά πόσον τα αντισταθμιστικά ανταλλάγματα είναι ανάλογα του κόστους που επωμίζεται η Αρχή.
 • Μίσθωση υπηρεσιών ιατρού εργασίας με στοιχεία που παραπέμπουν σε καθεστώς μισθωτού προσώπου. Σύσταση όπως οι συμφωνίες μίσθωσης υπηρεσιών συντάσσονται με τρόπο που να μην παραπέμπουν σε καθεστώς μισθωτού προσώπου.
 • Αγορά υπηρεσιών νομικού συμβούλου από τον ίδιο νομικό οίκο επί σειρά ετών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού.  Σύσταση, που επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά, όπως, σε σχέση με τη παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η Αρχή συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις ακολουθώντας ανταγωνιστική διαδικασία.
 • Διαπιστώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση της απόφασης για αντικατάσταση της υφιστάμενης πλατφόρμας της Cytavision, η οποία λήφθηκε τον Οκτώβριο 2014 από το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής. Η προκήρυξη του σχετικού κλειστού διαγωνισμού έγινε τον Οκτώβριο 2016, η κατακύρωση του έγινε τον Ιανουάριο 2018 και η συμφωνία προμήθειας και εγκατάστασης της νέας πλατφόρμας της Cytavision υπογράφηκε τον Μάρτιο 2018.
 • Τα συμβόλαια με τους τρεις συνεργάτες της Αρχής για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής σε κανονική ευκρίνεια SD και ζωντανής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων στην Κύπρο είχαν λήξει τον Αύγουστο 2017 και η Αρχή  έδωσε διαδοχικές παρατάσεις των εν λόγω συμβολαίων συνολικής διαρκείας  δυο ετών (μέχρι τον Αύγουστο 2019), χωρίς την προκήρυξη τελικά νέου διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι στην ίδια συνεδρία που το ΔΣ της Αρχής έλαβε την απόφαση  ακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού ΑΤ.21/2017 τον Αύγουστο 2017, το ΔΣ της Αρχής έδωσε τότε παράταση 4 μηνών και ζήτησε όπως η αρμόδια υπηρεσία Cytavision καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίσπευση των διαδικασιών με στόχο την έγκαιρη προκήρυξη και κατακύρωση των δύο διαγωνισμών (για παραγωγές κανονικής και ψηλής ευκρίνειας αντίστοιχα), ώστε να μην χρειαστεί περαιτέρω παράταση των υφιστάμενων συμβολαίων.
 • Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάθεση της παραγωγής σε ψηλή ευκρίνεια HD των 3 εντός έδρας ποδοσφαιρικών αγώνων του ΑΠΟΕΛ στους ομίλους του UCL το 2017 συνολικού κόστους €180.000 δεν  συνάδει, κατά την άποψή μας, με τις διαδικασίες προσφορών της Αρχής.
 • Διαπιστώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου AT.11/2016, (προμήθεια εφεδρικών συστημάτων VCS) αφού παρά το γεγονός ότι η απόφαση για αντικατάσταση των υφιστάμενων εφεδρικών συστημάτων VCS στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου λήφθηκε τον Αύγουστο 2014 από το ΚΣΠ της Αρχής, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας τον Φεβρουάριο 2014, η προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού έγινε τον Δεκέμβριο 2016 (28 μήνες αργότερα),  η κατακύρωση του έγινε τον Νοέμβριο 2017 (39 μήνες αργότερα), και η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στις 31.05.2018. Παρόμοια μεγάλη καθυστέρηση έχει παρατηρηθεί και στη περίπτωση της αναβάθμισης ή αντικατάστασης του συστήματος VCS στο ΚΕΠ Λευκωσίας (το αρχικό αίτημα υποβλήθηκε από την Υπηρεσία Αεροναυσιπλοΐας τον Φεβρουάριο 2014) καθώς και στην υπογραφή συμφωνίας συντήρησης των υφιστάμενων συστημάτων VCS μετά την πτώχευση της κατασκευάστριας εταιρείας τον Νοέμβριο 2016.
 • Διαπιστώθηκε ότι, ενώ η Αρχή είχε αναθέσει τον Σεπτέμβριο 2017 τη σύμβαση για τη νέα αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας  του ΤΠΑ που είναι εγκατεστημένο στο ΚΕΠ Λευκωσίας για το ποσό των €1.120.000, και επίκειτο η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μετά τη διερεύνηση του θέματος από την Υπηρεσία μας, η Αρχή μάς πληροφόρησε ότι τα θέματα που αφορούσαν το ενδεχόμενο ορισμένες δυνατότητες που περιλαμβάνονταν στην πιο πάνω αναβάθμιση και, κατ’ επέκταση στο πιο πάνω κόστος, να είχαν περιληφθεί και εγκατασταθεί κατά την αρχική αγορά του 2011 ή/και την πρώτη αναβάθμιση του συστήματος το 2012, θα εξεταστούν κατά τη διαπραγμάτευση με την εταιρεία για το νέο συμβόλαιο.

 

Επόμενο άρθρο

Από το Χαλέπι άρχισε η "Οδύσσεια" των 61 Σύρων μεταναστών (ΒΙΝΤΕΟ)

Yπό 8ήμερη κράτηση ο 49χρονος χειριστής του σκάφους
14/06/2018 - 11:48

ΣχετικέςΕιδήσεις

Στη "τσιμπίδα" του Ελεγκτή τα γυμναστήρια, κομμωτήρια και σπα (ΒΙΝΤΕΟ)

Αφορολόγητα έσοδα πολλών εκατομμυρίων και αδυναμία του Τμήματος Φορολογίας
23/09/2018 - 20:49

Φορολογικές οφειλές εκατομμυρίων για ποδοσφαιρικά σωματεία (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο μικροσκόπιο του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και οι διαγραφές οφειλών με βούλα Υπουργικού
22/09/2018 - 20:48

Ελεγκτική Υπηρεσία: Παράνομες οι επεμβάσεις στις Θαλασσινές Σπηλιές της Πέγειας

Τι κατέδειξε η έρευνα Οδυσσέα Μιχαηλίδη για την αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών
14/09/2018 - 12:01

Έκθεση "φωτιά" της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υπουργείο Υγείας (BINTEO)

Ελλείψεις, αδυναμίες, προβλήματα και "ταξίδια" πολυτελείας
20/08/2018 - 20:41

Έκθεση καταπέλτης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υπουργείο Υγείας

Πάντα χρήσιμες οι υποδείξεις, απαντά το Υπουργείο Υγείας
20/08/2018 - 16:24

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Μένος, ύβρεις και τραμπουκισμοί από εκπαιδευτικούς (BINTEO)

"Δεν θα σχολιάσουμε, ο καθένας κρίνεται" απαντά η ΟΕΛΜΕΚ
09/08/2018 - 20:35

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Στο μάτι έβαλε το Τμήμα Φορολογίας τους...γκλαμουράτους γάμους (BINTEO)

Χρυσοφόρος για την Κυπριακή οικονομία ο γαμήλιος τουρισμός

Σε επίπληξη κατά του Υπουργείου Παιδείας προχωρεί η Επ. Προσωπικών Δεδομένων

Το προβληματικό στοιχείο που εντοπίζεται στο email που απεστάλη στους εκπαιδευτικούς

Ικανοποιείται αίτημα των οικογενειών των αγνοουμένων (BINTEO)

Λεπτομερής ιατροδικαστική έκθεση με τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου κάθε αγνοούμενου
Ελλάδα

Στο νοσοκομείο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μετά από επίθεση

Όπως καταγγέλλει ο ίδιος, τον χτύπησαν μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης

Με εντολή Τσίπρα μέτρα στήριξης φοιτητών στις εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη περιοχή με πυροσβέστες να ελέγχουν όλους τους χώρους

Κλειστά αύριο πέντε σχολεία κοντά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δεν θα λειτουργήσουν εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις το πρωί
Διεθνή

Τα είπαν τηλεφωνικώς Πούτιν - Νετανιάχου για τους S-300

"Θα αυξήσουν τους κινδύνους στην περιοχή" δηλώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός

Αναμένεται να απολυθεί ο Αμερικανός Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας

Τι προηγήθηκε και τι ανέφερε σε συνέντευξη ο Αμερικανός Πρόεδρος

Φόβοι για την έκρηξη του ηφαιστείου "Κάτλα" στην Ισλανδία

Θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα παγκόσμια αναφέρουν επιστήμονες

tv news

«Η Φαμίλια» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη στον Alpha Κύπρου (ΒΙΝΤΕΟ)

Η νέα κωμική σειρά έρχεται να μας θεραπεύσει! Με τους Δημήτρη Σταρόβα,Χριστόδουλο Μαρτά..
Alpha TV Κύπρου

Ο καιρός περνά και η Μαρίνα γεννά στη φυλακή ένα υγιές κορίτσι, την Ελπίδα...

Παράλληλα η Κάτια χάνει τον Αλέξη... «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Τρίτη: Nέο επεισόδιο στον Αlpha
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 25/09/2018 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Τρί, 25/09/2018 - 06:4560' ΕΛΛΑΔΑ
Τρί, 25/09/2018 - 08:00ΤΙ ΛΕΕΙ;
Τρί, 25/09/2018 - 09:30DEAL
Τρί, 25/09/2018 - 10:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 25/09/2018 - 11:00ΜΠΛΕ
Τρί, 25/09/2018 - 11:45ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τρί, 25/09/2018 - 14:00ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Τρί, 25/09/2018 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τρί, 25/09/2018 - 17:40DEAL
Τρί, 25/09/2018 - 18:00ALPHA NEWS
Τρί, 25/09/2018 - 18:10DEAL
Τρί, 25/09/2018 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 25/09/2018 - 19:30ΜΠΛΕ
Τρί, 25/09/2018 - 20:20ALPHA NEWS
Τρί, 25/09/2018 - 21:15ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τρί, 25/09/2018 - 23:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τρί, 25/09/2018 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 26/09/2018 - 00:30ΜΠΛΕ
Τετ, 26/09/2018 - 01:15ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ