Οικονομία

Απάντηση στην επιστολή Σταυρινίδη από Ερευνητική Επιτροπή για τον Συνεργατισμό

Δεν λειτουργεί με τη μέθοδο της ανταλλαγής επιστολών αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή που συστάθηκε για τη διεξαγωγή έρευνας για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος και εξηγεί ότι άτομα το όνομα των οποίων έχει ακουστεί στις δημόσιες συνεδριάσεις, μπορεί να ζητήσει να κληθεί να καταθέσει δημόσια.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι παρατηρήθηκε το ανορθόδοξο φαινόμενο η Ερευνητική Επιτροπή να λαμβάνει επιστολές από άτομα, στα οποία έγινε αναφορά στο όνομα τους, από πρόσωπα τα οποία καταθέτουν ενόρκως ως μάρτυρες, στις δημόσιες/ανοιχτές συνεδριάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής.

"Σε κάποιες, μάλιστα περιπτώσεις, αυτές οι επιστολές δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ, απαντώντας στα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον της Επιτροπής", αναφέρεται.

Η Ερευνητική Επιτροπή με βάση τις εξουσίες οι οποίες της παρέχονται από τον περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο, καθώς και το Διάταγμα του Γενικού Εισαγγελέα "ακούει μάρτυρες και καταγράφει γεγονότα ενόρκως σε δημόσιες συνεδριάσεις και δεν λειτουργεί με τη μέθοδο της ανταλλαγής επιστολών", προστίθεται.

"Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, του οποίου το όνομα έχει ακουστεί στις δημόσιες/ανοικτές συνεδριάσεις, έχει το δικαίωμα να αποταθεί στην Ερευνητική Επιτροπή και με επιστολή του να ζητήσει να κληθεί και να καταθέσει δημόσια και ενόρκως, στην περίπτωση που δεν έχει ήδη κληθεί από την Επιτροπή να το πράξει, και να παραθέσει ενώπιον της Επιτροπής γεγονότα, τα οποία θα είναι χρήσιμα, στο πλαίσιο των όρων εντολής της", καταλήγει η ανακοίνωση.

κκκκ

Η επιστολή Σταυρινίδη

Αφορμή για την ανακοίνωση της Ερευνητικής Επιτροπής αποτέλεσε επιστολή που απέστειλε ο Γιάννος Σταυρινίδης, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Επιτροπής κύριο Αρέστη και στην οποία αναφέρει τα εξής: 

"Σε σχέση με εσφαλμένες αναφορές που φαίνεται να έγιναν για το πρόσωπο μου, κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας στο πλαίσιο των εργασιών της Ερευνητικής Επιτροπής, οι οποίες όπως διεφάνη στη συνέχεια της διαδικασίας προκάλεσαν ερωτηματικά στα μέλη της Επιτροπής, σάς αποστέλλω την πιο κάτω επιστολή, την οποία σας πληροφορώ ότι προτίθεμαι να δημοσιοποιήσω προς άρση παρεξηγήσεων.

Πρόσληψη στην Συνεργατική Κεντρική Τράττεζα

Προσελήφθηκα στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) τον Ιούνιο του 2014 για 12μηνη δοκιμαστική περίοδο. Η επιστολή πρόσληψής μου, ημερομηνίας 2/5/14, υπογράφεται από τον κ. Μάριο Κληρίδη και αναφέρεται στην ανάληψη της θέσης του Head of Strategy από 1i Ιουνίου 2014. Αξίζει να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη θέση ανακοινώθηκε μέσω της PWC (διαδικασία μεταξύ τριών επικρατέστερων υποψήφιων) και καμία σχέση δεν είχε με θέση που αφορούσε στο Γραφείο του Προέδρου. Στη συνέχεια, μου ανατέθηκε και το χαρτοφυλάκιο της Επικοινωνίας κατόπιν υποδείξεων της Τρόικα προς την Τράπεζα για την απουσία ανάλογης υποδομής, υποχρέωση που περιλήφθηκε στον έλεγχο του Εντολοδόχου Παρακολούθησης (Monitoring Trustee). Μονιμοποιήθηκα 12 μήνες μετά την πρόσληψή μου και συγκεκριμένα στις 26/5/2015, με επιστολή που έλαβα από τον τότε Γενικό Διευθυντή κ. Μάριο Κληρίδη.

Προϋπηρεσία

Όταν προσελήφθηκα στην ΣΚΤ είχα ήδη 17 χρόνια εμπειρίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχοντας εργαστεί στην Κύπρο και την Ελλάδα σε θέσεις Αναλυτή, Προϊστάμενου Ανάλυσης, Διαχειριστή Κεφαλαίων και Σύμβουλου Επενδύσεων. Ο τίτλος της τελευταίας θέσης που κατείχα, προτού προσληφθώ στη Συνεργατική Τράπεζα, ήταν Γενικός Διευθυντής της PCM Advisers LTD, 100% θυγατρικής της Τράπεζας Αναπτύξεως, ενεργώντας ως ο μεγαλύτερος σε μερίδιο αγοράς Σύμβουλος Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων στην Κύπρο, με πελατολόγιο που αντιστοιχούσε σε κεφάλαια άνω του ΕΥΡΩ 1δις.

Αρμοδιότητες

Λόγω της φύσης του χαρτοφυλακίου μου, δηλαδή Στρατηγική και Επικοινωνία, είχα διπλή γραμμή αναφοράς τόσο προς τον Πρόεδρο της Επιτροπείας όσο και προς τον Γενικό Διευθυντή, το οποίο ίσχυε και όταν τη θέση του Προέδρου ανέλαβε ο κ. Ταουσιάνης και ακολούθως ο κ. Χατζηνικόλας.

Προσελήφθηκα ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Στρατηγικής, η οποία, όπως έχω ήδη αναφέρει, εμπλουτίστηκε στη συνέχεια με την Υπηρεσία Επικοινωνίας, κατόπιν εποπτικών απαιτήσεων. Με την παραίτηση του κ. Τρόκκου, τον Ιανουάριο 2016, ανέλαβα και τη Μονάδα Αναδιάρθρωσης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα και η Υπηρεσία μου από Στρατηγικής και επικοινωνίας έγινε Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανασχηματισμού. Οπότε, έγινα Διευθυντής Διεύθυνσης, ως ένας από τους 34 Διευθυντές, βάσει της διοικητικής δομής της Τράπεζας. Η δε αντιμισθία μου επιβεβαιώνει τα πιο πάνω συγκριτικά και σε απόλυτους αριθμούς.

Συμμετείχα στην επιτροπή Asset Liability Committee (ALCO), κατόπιν πρόσκλησης του κ. Μάριου Κληρίδη, καθώς και στην Executive Committee (EXCO) κατόπιν υπόδειξης που αντιλαμβάνομαι έκανε το Δ.Ν.Τ προς την Τράπεζα, την περίοδο που προσέφερε τεχνική βοήθεια στην Τράπεζα για θέματα διακυβέρνησης.

Ο ρόλος μου ήταν αποκλειστικά συμβουλευτικός προς την ιεραρχία μου και τις Επιτροπές στις οποίες συμμετείχα. Στην Επιτροπή Στρατηγικής του Συμβουλίου, η οποία χάρασσε την στρατηγική του οργανισμού και στην συνέχεια την παρουσίαζε στην Ολομέλεια για έγκριση, παρουσίαζα προτάσεις κατόπιν ανάθεσης απο την ιεραρχία μου. Σημειώνεται ότι, η ηθική τραπεζική αποτελούσε πυξίδα της στρατηγικής μας με κορυφαία πράξη την επιστροφή άνω των ΕΥΡΩΙΟΟεκ. τόκων στους πελάτες από λανθασμένες χρεώσεις.

Εκπαίδευση

Οι σπουδές μου περιλαμβάνουν πτυχίο Β.Sc. στην Διοικητική Επιστήμη από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, από το οποίο αποφοίτησα με διάκριση λαμβάνοντας βραβείο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μεταπτυχιακό Μ.Sc. από το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (UMIST) για το οποίο έλαβα υποτροφία του Ιδρύματος Λεβέντη.

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις και είμαι έτοιμος για κλήση προκειμένου να καταθέσω και να τοποθετηθώ επί ισχυρισμών που μπορεί να αφορούν το άτομό μου ή και ευρύτερα τα προς διερεύνηση ζητήματα."

Επόμενο άρθρο

Ρεκόρ πωλήσεων στην Κίνα για την αυτοκινητοβιομηχανία Audi

Συνολικά, 53.191 οχήματα παραδόθηκαν σε Κινέζους πελάτες τον Ιούλιο
09/08/2018 - 21:34

ΣχετικέςΕιδήσεις

Συνεργατισμό: Αρχίζει ξανά τις δημόσιες συνεδριάσεις η Ερευνητική Επιτροπή

Πρώτος θα καταθέσει ο Γενικός Ελεγκτής και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος
19/08/2018 - 13:03

Σχέδιο Εθελούσιας: Κοντά στο στόχο των 900 εργαζομένων (ΒΙΝΤΕΟ)

Κλήθηκαν να καταθέσουν δεκατρία μέλη της ΣΚΤ στην Ερευνητική Επιτροπή
15/08/2018 - 20:54

Άλλα 13 πρόσωπα κλήθηκαν για κατάθεση για τον Συνεργατισμό

Ποια πρόσωπα έλαβαν κλήση σύμφωνα ανακοίνωση της Ερευνητικής Επιτροπής
14/08/2018 - 17:13

Ερευνητική Επιτροπή για Συνεργατισμό: Δεν λειτουργούμε με ανταλλαγή επιστολών

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το σχέδιο εθελούσιας εξόδου του Συνεργατισμού
10/08/2018 - 20:55

Γιάννος Σταυρινίδης: Εσφαλμένες οι αναφορές για το πρόσωπο μου (ΒΙΝΤΕΟ)

Μεγάλη κινητικότητα για το σχέδιο εθελούσιας εξόδου στο Συνεργατισμό
09/08/2018 - 20:44

Συνεργατισμός: Πολιτικό χρώμα στα ΣΠΙ και βολές κατά της Κεντρικής Τράπεζας

Συνέχεια στις ακροάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής με Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Παύλο Ιωάννου
08/08/2018 - 12:57

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Πάφος: Πατέρας και δίδυμοι γιοι απέσπασαν με απειλές 23.000 ευρώ

Και οι τρεις συνελήφθησαν και ανακρίνονται από τις αρχές

Εντοπίστηκε άνδρας να επιπλέει χωρίς αισθήσεις στο Κόννο

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου

Αυτή είναι η επιστολή των εκπαιδευτικών προς τον Υπ. Παιδείας

"Η δική μας βούληση εστιάζεται στην ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς"
Ελλάδα

Ρέγκλινγκ: Σήμερα για την Ελλάδα υπάρχει σίγουρα πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη

Η ανάπτυξη έχει επιστρέψει, η ανεργία εξακολουθεί να είναι υψηλή αλλά σημαντικά χαμηλότερη

Η Ελλάδα βγαίνει από τα Μνημόνια

Από την κρίση του 2009 στην έξοδο του 2018

Γερμανοί αναλυτές: Η Ελλάδα ξανά σε τροχιά ανάπτυξης

«Η λανθασμένη σκληρή πολιτική λιτότητας επιδείνωσε δραματικά την κρίση»
Διεθνή

Η Μάλτα απελαύνει στην Ιταλία 120 μετανάστες που ζούσαν σε παλιό βουστάσιο

Οι άνθρωποι αυτοί ταξίδεψαν νόμιμα στη Μάλτα αλλά δεν διαθέτουν άδεια εργασίας

Αφγανιστάν: Ο πρόεδρος Γάνι ανακοίνωσε υπό όρους εκεχειρία με τους Ταλιμπάν

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν οι ισλαμιστές αντάρτες έχουν αποδεχτεί την πρόταση του

Τραμπ: «Μακαρθισμός» η έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Μιούλερ

"Δεν έχω τίποτα να κρύψω και απαιτώ διαφάνεια" δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος

tv news

Το «Μπλε» φιλοδοξεί να αγγίξει τον θεατή με τη συγκίνηση που θα προκαλέσει...

Η νέα σειρά του Γιώργου Τσιάκκα, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Alpha Κύπρου (TEASER(
Alpha TV Κύπρου

«Πολίτικη Κουζίνα»με τον Γιώργο Χωραφά & «My Sister's Keeper»με την Cameron Diaz

Βραβευμένες Ελληνικές και Ξένες ταινίες για εσάς, αυτή την Κυριακή στον Alpha Κύπρου!
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Κυρ, 19/08/2018 - 20:15ALPHA NEWS
Κυρ, 19/08/2018 - 21:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Κυρ, 19/08/2018 - 23:00MY SISTER'S KEEPER
Δευ, 20/08/2018 - 00:45WORLD PARTY
Δευ, 20/08/2018 - 01:30ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ
Δευ, 20/08/2018 - 03:00ΣΕ ΕΙΔΑ
Δευ, 20/08/2018 - 03:45ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Δευ, 20/08/2018 - 04:30Γ4
Δευ, 20/08/2018 - 05:15Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ
Δευ, 20/08/2018 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Δευ, 20/08/2018 - 07:15ΘΑ ΣΕ ΔΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Δευ, 20/08/2018 - 08:00ALPHA ΠΑΝΤΟΥ
Δευ, 20/08/2018 - 11:00Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ
Δευ, 20/08/2018 - 11:45ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ
Δευ, 20/08/2018 - 12:30ΠΑΡΑΜΥΘΙ... ΑΛΛΙΩΣ
Δευ, 20/08/2018 - 13:1560' ΕΛΛΑΔΑ
Δευ, 20/08/2018 - 16:00SLAM
Δευ, 20/08/2018 - 16:45ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Δευ, 20/08/2018 - 18:00ALPHA NEWS
Δευ, 20/08/2018 - 19:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ