Απάντηση στην επιστολή Σταυρινίδη από Ερευνητική Επιτροπή για τον Συνεργατισμό

Δεν λειτουργεί με τη μέθοδο της ανταλλαγής επιστολών αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή που συστάθηκε για τη διεξαγωγή έρευνας για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος και εξηγεί ότι άτομα το όνομα των οποίων έχει ακουστεί στις δημόσιες συνεδριάσεις, μπορεί να ζητήσει να κληθεί να καταθέσει δημόσια.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι παρατηρήθηκε το ανορθόδοξο φαινόμενο η Ερευνητική Επιτροπή να λαμβάνει επιστολές από άτομα, στα οποία έγινε αναφορά στο όνομα τους, από πρόσωπα τα οποία καταθέτουν ενόρκως ως μάρτυρες, στις δημόσιες/ανοιχτές συνεδριάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής.

"Σε κάποιες, μάλιστα περιπτώσεις, αυτές οι επιστολές δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ, απαντώντας στα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον της Επιτροπής", αναφέρεται.

Η Ερευνητική Επιτροπή με βάση τις εξουσίες οι οποίες της παρέχονται από τον περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο, καθώς και το Διάταγμα του Γενικού Εισαγγελέα "ακούει μάρτυρες και καταγράφει γεγονότα ενόρκως σε δημόσιες συνεδριάσεις και δεν λειτουργεί με τη μέθοδο της ανταλλαγής επιστολών", προστίθεται.

"Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, του οποίου το όνομα έχει ακουστεί στις δημόσιες/ανοικτές συνεδριάσεις, έχει το δικαίωμα να αποταθεί στην Ερευνητική Επιτροπή και με επιστολή του να ζητήσει να κληθεί και να καταθέσει δημόσια και ενόρκως, στην περίπτωση που δεν έχει ήδη κληθεί από την Επιτροπή να το πράξει, και να παραθέσει ενώπιον της Επιτροπής γεγονότα, τα οποία θα είναι χρήσιμα, στο πλαίσιο των όρων εντολής της", καταλήγει η ανακοίνωση.

κκκκ

Η επιστολή Σταυρινίδη

Αφορμή για την ανακοίνωση της Ερευνητικής Επιτροπής αποτέλεσε επιστολή που απέστειλε ο Γιάννος Σταυρινίδης, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Επιτροπής κύριο Αρέστη και στην οποία αναφέρει τα εξής: 

"Σε σχέση με εσφαλμένες αναφορές που φαίνεται να έγιναν για το πρόσωπο μου, κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας στο πλαίσιο των εργασιών της Ερευνητικής Επιτροπής, οι οποίες όπως διεφάνη στη συνέχεια της διαδικασίας προκάλεσαν ερωτηματικά στα μέλη της Επιτροπής, σάς αποστέλλω την πιο κάτω επιστολή, την οποία σας πληροφορώ ότι προτίθεμαι να δημοσιοποιήσω προς άρση παρεξηγήσεων.

Πρόσληψη στην Συνεργατική Κεντρική Τράττεζα

Προσελήφθηκα στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) τον Ιούνιο του 2014 για 12μηνη δοκιμαστική περίοδο. Η επιστολή πρόσληψής μου, ημερομηνίας 2/5/14, υπογράφεται από τον κ. Μάριο Κληρίδη και αναφέρεται στην ανάληψη της θέσης του Head of Strategy από 1i Ιουνίου 2014. Αξίζει να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη θέση ανακοινώθηκε μέσω της PWC (διαδικασία μεταξύ τριών επικρατέστερων υποψήφιων) και καμία σχέση δεν είχε με θέση που αφορούσε στο Γραφείο του Προέδρου. Στη συνέχεια, μου ανατέθηκε και το χαρτοφυλάκιο της Επικοινωνίας κατόπιν υποδείξεων της Τρόικα προς την Τράπεζα για την απουσία ανάλογης υποδομής, υποχρέωση που περιλήφθηκε στον έλεγχο του Εντολοδόχου Παρακολούθησης (Monitoring Trustee). Μονιμοποιήθηκα 12 μήνες μετά την πρόσληψή μου και συγκεκριμένα στις 26/5/2015, με επιστολή που έλαβα από τον τότε Γενικό Διευθυντή κ. Μάριο Κληρίδη.

Προϋπηρεσία

Όταν προσελήφθηκα στην ΣΚΤ είχα ήδη 17 χρόνια εμπειρίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχοντας εργαστεί στην Κύπρο και την Ελλάδα σε θέσεις Αναλυτή, Προϊστάμενου Ανάλυσης, Διαχειριστή Κεφαλαίων και Σύμβουλου Επενδύσεων. Ο τίτλος της τελευταίας θέσης που κατείχα, προτού προσληφθώ στη Συνεργατική Τράπεζα, ήταν Γενικός Διευθυντής της PCM Advisers LTD, 100% θυγατρικής της Τράπεζας Αναπτύξεως, ενεργώντας ως ο μεγαλύτερος σε μερίδιο αγοράς Σύμβουλος Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων στην Κύπρο, με πελατολόγιο που αντιστοιχούσε σε κεφάλαια άνω του ΕΥΡΩ 1δις.

Αρμοδιότητες

Λόγω της φύσης του χαρτοφυλακίου μου, δηλαδή Στρατηγική και Επικοινωνία, είχα διπλή γραμμή αναφοράς τόσο προς τον Πρόεδρο της Επιτροπείας όσο και προς τον Γενικό Διευθυντή, το οποίο ίσχυε και όταν τη θέση του Προέδρου ανέλαβε ο κ. Ταουσιάνης και ακολούθως ο κ. Χατζηνικόλας.

Προσελήφθηκα ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Στρατηγικής, η οποία, όπως έχω ήδη αναφέρει, εμπλουτίστηκε στη συνέχεια με την Υπηρεσία Επικοινωνίας, κατόπιν εποπτικών απαιτήσεων. Με την παραίτηση του κ. Τρόκκου, τον Ιανουάριο 2016, ανέλαβα και τη Μονάδα Αναδιάρθρωσης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα και η Υπηρεσία μου από Στρατηγικής και επικοινωνίας έγινε Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανασχηματισμού. Οπότε, έγινα Διευθυντής Διεύθυνσης, ως ένας από τους 34 Διευθυντές, βάσει της διοικητικής δομής της Τράπεζας. Η δε αντιμισθία μου επιβεβαιώνει τα πιο πάνω συγκριτικά και σε απόλυτους αριθμούς.

Συμμετείχα στην επιτροπή Asset Liability Committee (ALCO), κατόπιν πρόσκλησης του κ. Μάριου Κληρίδη, καθώς και στην Executive Committee (EXCO) κατόπιν υπόδειξης που αντιλαμβάνομαι έκανε το Δ.Ν.Τ προς την Τράπεζα, την περίοδο που προσέφερε τεχνική βοήθεια στην Τράπεζα για θέματα διακυβέρνησης.

Ο ρόλος μου ήταν αποκλειστικά συμβουλευτικός προς την ιεραρχία μου και τις Επιτροπές στις οποίες συμμετείχα. Στην Επιτροπή Στρατηγικής του Συμβουλίου, η οποία χάρασσε την στρατηγική του οργανισμού και στην συνέχεια την παρουσίαζε στην Ολομέλεια για έγκριση, παρουσίαζα προτάσεις κατόπιν ανάθεσης απο την ιεραρχία μου. Σημειώνεται ότι, η ηθική τραπεζική αποτελούσε πυξίδα της στρατηγικής μας με κορυφαία πράξη την επιστροφή άνω των ΕΥΡΩΙΟΟεκ. τόκων στους πελάτες από λανθασμένες χρεώσεις.

Εκπαίδευση

Οι σπουδές μου περιλαμβάνουν πτυχίο Β.Sc. στην Διοικητική Επιστήμη από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, από το οποίο αποφοίτησα με διάκριση λαμβάνοντας βραβείο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μεταπτυχιακό Μ.Sc. από το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (UMIST) για το οποίο έλαβα υποτροφία του Ιδρύματος Λεβέντη.

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις και είμαι έτοιμος για κλήση προκειμένου να καταθέσω και να τοποθετηθώ επί ισχυρισμών που μπορεί να αφορούν το άτομό μου ή και ευρύτερα τα προς διερεύνηση ζητήματα."

Επόμενο άρθρο

Ρεκόρ πωλήσεων στην Κίνα για την αυτοκινητοβιομηχανία Audi

Συνολικά, 53.191 οχήματα παραδόθηκαν σε Κινέζους πελάτες τον Ιούλιο
09/08/2018 - 21:34

ΣχετικέςΕιδήσεις

Νέος κύκλος καταθέσεων για την κατάρρευση του Συνεργατισμού (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτει την ερχόμενη Πέμπτη ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής
18/11/2018 - 20:37

Στην Ερευνητική για το Συνεργατισμό ο Υπουργός Οικονομικών

Νέα κατάθεση της Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας την ερχόμενη εβδομάδα
16/11/2018 - 13:53

Δεύτερο ημίχρονο Γιωρκάτζη και διαμοιρασμός ευθυνών

“Απρέπεια που δεν προσκάλεσαν την ΚΤ στη συνάντηση του Προεδρικού”
15/11/2018 - 10:37

Χρυστάλλα εναντίον όλων για τον Συνεργατισμό

Πυρά κατά Χατζηγιάννη, Χάρη και Βουλής
14/11/2018 - 15:14

Ενώπιον της Ερευνητικής για το Συνεργατισμό η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη

Η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας καταθέτει σήμερα
14/11/2018 - 07:29

Χατζηγιάννης: "Τρώγαμε απίστευτο ξύλο τότε από ΕΚΤ"

Ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τρίτη συνεχόμενη ο πρώην Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ
08/11/2018 - 18:39

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Η πόλη του Ζήνωνα υποδέχθηκε τη μεγάλη γιορτή αθλητισμού και προσφοράς (BINTEO)

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία στο 2ο Rudisson Blue Μαραθώνιο της Λάρνακας

Επί ποδός η Αστυνομία για αντιμετώπιση τροχαίων συγκρούσεων (ΒΙΝΤΕΟ)

Η εβδομαδιαία εκστρατεία ελέγχου ταχύτητας, αρχίζει αύριο σε παγκύπριο επίπεδο

ΑΚίΔΑ: Καταγγέλλει αύξηση μαθητών ανά τμήμα σε δημόσιο νηπιαγωγείο της Λάρνακας

Κάνει λόγο για "κακό προηγούμενο" από πλευράς Υπουργείου Παιδείας
Ελλάδα

Ενεπλάκη σε τροχαίο ο ηγούμενος Εφραίμ της Μονής Βατοπαιδίου

To ατύχημα σημειώθηκε στο τελευταίο τούνελ της Εγνατίας Οδού πριν την πόλη των Γρεβενών

Δημοσιογράφος τρολάρει την Ελλάδα μπροστά στον Τσίπρα και αυτός...γελά(ΒΙΝΤΕΟ)

Το twitter δεν άργησε να αντιδράσει στην προκλητική στάση του Πρωθυπουργού

Στους ρυθμούς του Εγκέλαδου εξακολουθεί να "χορεύει" το Ιόνιο

Νέα σεισμική δόνηση με επίκεντρο 49 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου
Διεθνή

Η συγκλονιστική ανακάλυψη του σπάνιου πορτρέτου του Ιησού (ΒΙΝΤΕΟ)

Ιστορικός τέχνης που είδε την σπάνια τοιχογραφία μίλησε στον Alpha

Εμανουέλ Μακρόν: "Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη"

Τι ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος ενώπιον της Ολομέλειας του Γερμανικού Κοινοβουλίου

Ο ισχυρισμός του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για την υπόθεση Κασόγκι

Οι δολοφόνοι πιθανόν να μετέφεραν το διαμελισμένο πτώμα του εκτός Τουρκίας

tv news

«Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Η απόρριψη του Μιχάλη βουλιάζει τη Μαρίνα στην απελπισία..

Χωρίς όμως να την απομακρύνει από τον στόχο της... Δευτέρα Νέο Συγκλονιστικό Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

«To Τατουάζ» Τατιάνα και Τόνυ θα έρθουν αντιμέτωποι με έναν αναπάντεχο κίνδυνο..

Ο Στέφανος βλέπει την Όλγα να εθίζεται στα ναρκωτικά.. Δευτέρα Διπλό Επεισόδιο στον Alpha
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Κυρ, 18/11/2018 - 23:15BAKE OFF GREECE
Δευ, 19/11/2018 - 00:45ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Δευ, 19/11/2018 - 02:15ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Δευ, 19/11/2018 - 03:00ΣΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Δευ, 19/11/2018 - 06:00ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ
Δευ, 19/11/2018 - 06:30ΤΙ ΛΕΕΙ;
Δευ, 19/11/2018 - 08:00ΕΛΕΝΗ
Δευ, 19/11/2018 - 09:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Δευ, 19/11/2018 - 10:15DEAL
Δευ, 19/11/2018 - 11:00ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Δευ, 19/11/2018 - 11:45ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δευ, 19/11/2018 - 14:45ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Δευ, 19/11/2018 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Δευ, 19/11/2018 - 17:40DEAL
Δευ, 19/11/2018 - 18:00ALPHA NEWS
Δευ, 19/11/2018 - 18:10DEAL
Δευ, 19/11/2018 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Δευ, 19/11/2018 - 19:30ΜΠΛΕ
Δευ, 19/11/2018 - 20:20ALPHA NEWS
Δευ, 19/11/2018 - 22:00ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ