Οικονομία

Απάντηση στην επιστολή Σταυρινίδη από Ερευνητική Επιτροπή για τον Συνεργατισμό

Δεν λειτουργεί με τη μέθοδο της ανταλλαγής επιστολών αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή που συστάθηκε για τη διεξαγωγή έρευνας για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος και εξηγεί ότι άτομα το όνομα των οποίων έχει ακουστεί στις δημόσιες συνεδριάσεις, μπορεί να ζητήσει να κληθεί να καταθέσει δημόσια.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι παρατηρήθηκε το ανορθόδοξο φαινόμενο η Ερευνητική Επιτροπή να λαμβάνει επιστολές από άτομα, στα οποία έγινε αναφορά στο όνομα τους, από πρόσωπα τα οποία καταθέτουν ενόρκως ως μάρτυρες, στις δημόσιες/ανοιχτές συνεδριάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής.

"Σε κάποιες, μάλιστα περιπτώσεις, αυτές οι επιστολές δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ, απαντώντας στα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον της Επιτροπής", αναφέρεται.

Η Ερευνητική Επιτροπή με βάση τις εξουσίες οι οποίες της παρέχονται από τον περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο, καθώς και το Διάταγμα του Γενικού Εισαγγελέα "ακούει μάρτυρες και καταγράφει γεγονότα ενόρκως σε δημόσιες συνεδριάσεις και δεν λειτουργεί με τη μέθοδο της ανταλλαγής επιστολών", προστίθεται.

"Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, του οποίου το όνομα έχει ακουστεί στις δημόσιες/ανοικτές συνεδριάσεις, έχει το δικαίωμα να αποταθεί στην Ερευνητική Επιτροπή και με επιστολή του να ζητήσει να κληθεί και να καταθέσει δημόσια και ενόρκως, στην περίπτωση που δεν έχει ήδη κληθεί από την Επιτροπή να το πράξει, και να παραθέσει ενώπιον της Επιτροπής γεγονότα, τα οποία θα είναι χρήσιμα, στο πλαίσιο των όρων εντολής της", καταλήγει η ανακοίνωση.

κκκκ

Η επιστολή Σταυρινίδη

Αφορμή για την ανακοίνωση της Ερευνητικής Επιτροπής αποτέλεσε επιστολή που απέστειλε ο Γιάννος Σταυρινίδης, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Επιτροπής κύριο Αρέστη και στην οποία αναφέρει τα εξής: 

"Σε σχέση με εσφαλμένες αναφορές που φαίνεται να έγιναν για το πρόσωπο μου, κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας στο πλαίσιο των εργασιών της Ερευνητικής Επιτροπής, οι οποίες όπως διεφάνη στη συνέχεια της διαδικασίας προκάλεσαν ερωτηματικά στα μέλη της Επιτροπής, σάς αποστέλλω την πιο κάτω επιστολή, την οποία σας πληροφορώ ότι προτίθεμαι να δημοσιοποιήσω προς άρση παρεξηγήσεων.

Πρόσληψη στην Συνεργατική Κεντρική Τράττεζα

Προσελήφθηκα στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) τον Ιούνιο του 2014 για 12μηνη δοκιμαστική περίοδο. Η επιστολή πρόσληψής μου, ημερομηνίας 2/5/14, υπογράφεται από τον κ. Μάριο Κληρίδη και αναφέρεται στην ανάληψη της θέσης του Head of Strategy από 1i Ιουνίου 2014. Αξίζει να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη θέση ανακοινώθηκε μέσω της PWC (διαδικασία μεταξύ τριών επικρατέστερων υποψήφιων) και καμία σχέση δεν είχε με θέση που αφορούσε στο Γραφείο του Προέδρου. Στη συνέχεια, μου ανατέθηκε και το χαρτοφυλάκιο της Επικοινωνίας κατόπιν υποδείξεων της Τρόικα προς την Τράπεζα για την απουσία ανάλογης υποδομής, υποχρέωση που περιλήφθηκε στον έλεγχο του Εντολοδόχου Παρακολούθησης (Monitoring Trustee). Μονιμοποιήθηκα 12 μήνες μετά την πρόσληψή μου και συγκεκριμένα στις 26/5/2015, με επιστολή που έλαβα από τον τότε Γενικό Διευθυντή κ. Μάριο Κληρίδη.

Προϋπηρεσία

Όταν προσελήφθηκα στην ΣΚΤ είχα ήδη 17 χρόνια εμπειρίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχοντας εργαστεί στην Κύπρο και την Ελλάδα σε θέσεις Αναλυτή, Προϊστάμενου Ανάλυσης, Διαχειριστή Κεφαλαίων και Σύμβουλου Επενδύσεων. Ο τίτλος της τελευταίας θέσης που κατείχα, προτού προσληφθώ στη Συνεργατική Τράπεζα, ήταν Γενικός Διευθυντής της PCM Advisers LTD, 100% θυγατρικής της Τράπεζας Αναπτύξεως, ενεργώντας ως ο μεγαλύτερος σε μερίδιο αγοράς Σύμβουλος Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων στην Κύπρο, με πελατολόγιο που αντιστοιχούσε σε κεφάλαια άνω του ΕΥΡΩ 1δις.

Αρμοδιότητες

Λόγω της φύσης του χαρτοφυλακίου μου, δηλαδή Στρατηγική και Επικοινωνία, είχα διπλή γραμμή αναφοράς τόσο προς τον Πρόεδρο της Επιτροπείας όσο και προς τον Γενικό Διευθυντή, το οποίο ίσχυε και όταν τη θέση του Προέδρου ανέλαβε ο κ. Ταουσιάνης και ακολούθως ο κ. Χατζηνικόλας.

Προσελήφθηκα ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Στρατηγικής, η οποία, όπως έχω ήδη αναφέρει, εμπλουτίστηκε στη συνέχεια με την Υπηρεσία Επικοινωνίας, κατόπιν εποπτικών απαιτήσεων. Με την παραίτηση του κ. Τρόκκου, τον Ιανουάριο 2016, ανέλαβα και τη Μονάδα Αναδιάρθρωσης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα και η Υπηρεσία μου από Στρατηγικής και επικοινωνίας έγινε Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανασχηματισμού. Οπότε, έγινα Διευθυντής Διεύθυνσης, ως ένας από τους 34 Διευθυντές, βάσει της διοικητικής δομής της Τράπεζας. Η δε αντιμισθία μου επιβεβαιώνει τα πιο πάνω συγκριτικά και σε απόλυτους αριθμούς.

Συμμετείχα στην επιτροπή Asset Liability Committee (ALCO), κατόπιν πρόσκλησης του κ. Μάριου Κληρίδη, καθώς και στην Executive Committee (EXCO) κατόπιν υπόδειξης που αντιλαμβάνομαι έκανε το Δ.Ν.Τ προς την Τράπεζα, την περίοδο που προσέφερε τεχνική βοήθεια στην Τράπεζα για θέματα διακυβέρνησης.

Ο ρόλος μου ήταν αποκλειστικά συμβουλευτικός προς την ιεραρχία μου και τις Επιτροπές στις οποίες συμμετείχα. Στην Επιτροπή Στρατηγικής του Συμβουλίου, η οποία χάρασσε την στρατηγική του οργανισμού και στην συνέχεια την παρουσίαζε στην Ολομέλεια για έγκριση, παρουσίαζα προτάσεις κατόπιν ανάθεσης απο την ιεραρχία μου. Σημειώνεται ότι, η ηθική τραπεζική αποτελούσε πυξίδα της στρατηγικής μας με κορυφαία πράξη την επιστροφή άνω των ΕΥΡΩΙΟΟεκ. τόκων στους πελάτες από λανθασμένες χρεώσεις.

Εκπαίδευση

Οι σπουδές μου περιλαμβάνουν πτυχίο Β.Sc. στην Διοικητική Επιστήμη από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, από το οποίο αποφοίτησα με διάκριση λαμβάνοντας βραβείο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μεταπτυχιακό Μ.Sc. από το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (UMIST) για το οποίο έλαβα υποτροφία του Ιδρύματος Λεβέντη.

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις και είμαι έτοιμος για κλήση προκειμένου να καταθέσω και να τοποθετηθώ επί ισχυρισμών που μπορεί να αφορούν το άτομό μου ή και ευρύτερα τα προς διερεύνηση ζητήματα."

Επόμενο άρθρο

Ρεκόρ πωλήσεων στην Κίνα για την αυτοκινητοβιομηχανία Audi

Συνολικά, 53.191 οχήματα παραδόθηκαν σε Κινέζους πελάτες τον Ιούλιο
09/08/2018 - 21:34

ΣχετικέςΕιδήσεις

Υπ. Οικονομικών: Πανέτοιμος να καταθέσει στην Ερευνητική Επιτροπή (ΒΙΝΤΕΟ)

Επανέλαβε πως τα σκανδαλώδη δάνεια σε νεκρούς δόθηκαν πριν το 2013
19/09/2018 - 20:52

Γιατί είπε "όχι" η Νουί για να καταθέσει για το Συνεργατισμό (BINTEO)

Οι λόγοι απόρριψης, η αντίδραση της Ερευνητικής Επιτροπής και τα δάνεια της Πάφου
14/09/2018 - 12:56

Επικαλείται ασυλία και δεν καταθέτει η Νουί για το Συνεργατισμό (ΦΩΤΟ)

Ούτε μέσω τηλεδιάσκεψης προτίθεται να καταθέσει η Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής ΚΤ
14/09/2018 - 11:18

Αγαθοκλέους: Είχαμε δώσεις εισηγήσεις για τους κινδύνους με την Altamira (LIVE)

Ερευνητική: Καταθέτουν πρώην Ανώτερος Διευθυντής και Επικεφαλής Μονάδων
14/09/2018 - 08:33

Συνεργατισμός: Οι νεποτισμοί, ο Χατζηγιάννης και οι πιέσεις SSM (ΒΙΝΤΕΟ)

Περιστατικά ατασθαλιών, κακή διαχείριση και νεποτισμοί στις καταθέσεις στην Ερευνητικής
13/09/2018 - 16:20

Συνεργατισμός: Μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνει η κατάθεση Νουί

Το σχόλιο του Πρόεδρου της Ερευνητικής Επιτροπής αποκάλυψε τον τρόπο
13/09/2018 - 10:16

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Η "Μεγάλη Πέμπτη" της παιδείας...

Αύριο οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν "εκεχειρία" ή κλιμάκωση των μέτρων

Χειροπέδες σε κτηματομεσίτη που έστησε κομπίνα με τεμάχια γης (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο ύποπτος εξέδιδε επιταγές σε αγοραστές γης από λογαριασμό ωστόσο που είχε κλείσει

Το επίμαχο δημοσίευμα που προκάλεσε την αντίδραση του Γενικού Εισαγγελέα (ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κώστας Κληρίδης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, το χαρακτήρισε ως εμετικό
Ελλάδα

Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναλαμβάνει θέση σε άλλο Υπουργείο

Δολοφονία γυναίκας σε πάρκινγκ πολυκατοικίας στο κέντρο της Κηφισιάς

H 35χρονη βρέθηκε πυροβολημένη, μέσα στο αυτοκίνητό της

Συνελήφθη ο διακινητής παράτυπων μεταναστών Πάνος Μωραΐτης

Χρησιμοποιούσε ως πρόφαση την ΜΚΟ για τη διακίνηση προσφύγων από την Τουρκία στην Ελλάδα
Διεθνή

Ένοπλος εισέβαλε σε εμπορικό κέντρο στο Μίντλετον των ΗΠΑ (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Προειδοποίηση στους κατοίκους της περιοχής από την τοπική Αστυνομία

Τα είπαν τηλεφωνικώς για την κρίση στη Συρία Μέρκελ - Πούτιν

Ενημέρωση της Καγκελάριου από τον Ρώσο Πρόεδρο για τις συνομιλίες με τον Ερντογάν

Ντόναλντ Τουσκ: "Μην παίζετε με το μεταναστευτικό"

"Οι συνομιλίες για το Brexit εισέρχονται σε μια αποφασιστική φάση"

tv news

Η Τατιάνα παραδέχεται στη Βέρα πως είναι ακόμα ερωτευμένη με τον Τόνυ...

Ο Ορφέας γίνεται ο ήρωας της ημέρας... Το Τατουάζ:Πέμπτη Νέο Επεισόδιο στον Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

Έχουν περάσει κάποια χρόνια και η Μαρίνα επιστρέφει στην Ελλάδα...

Δέχεται πρόταση γάμου από τον Κωστή...«Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Πέμπτη: Nέο επεισόδιο (ΒΙΝΤΕΟ)
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 20/09/2018 - 06:4560' ΕΛΛΑΔΑ
Πέμ, 20/09/2018 - 08:00ΤΙ ΛΕΕΙ;
Πέμ, 20/09/2018 - 09:30DEAL
Πέμ, 20/09/2018 - 10:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 20/09/2018 - 11:45ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πέμ, 20/09/2018 - 14:00ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Πέμ, 20/09/2018 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 20/09/2018 - 17:40DEAL
Πέμ, 20/09/2018 - 18:00ALPHA NEWS
Πέμ, 20/09/2018 - 18:10DEAL
Πέμ, 20/09/2018 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 20/09/2018 - 19:35ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Πέμ, 20/09/2018 - 20:20ALPHA NEWS
Πέμ, 20/09/2018 - 21:15ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Πέμ, 20/09/2018 - 23:00ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 20/09/2018 - 23:45ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ
Παρ, 21/09/2018 - 00:30WORLD PARTY
Παρ, 21/09/2018 - 01:15ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Παρ, 21/09/2018 - 02:45ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
Παρ, 21/09/2018 - 03:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 21/09/2018 - 05:30QUIZDOM THE SHOW
Παρ, 21/09/2018 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ