Fitch: Η αναβάθμιση της Κύπρου φέρνει χαμόγελα

FITCH ΟΙΚΟΣ

Με το μήνυμα "Συνεχίζουμε" ο Υπουργός Οικονομικών χαιρέτισε την νέα αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch στην επενδυτική βαθμίδα.

Πρόκειται για την δεύτερη αναβάθμιση από οίκο, που βγάζει την κυπριακή πιστοληπτική ικανότητα από την κατηγορία σκουπίδια μετά τον Standard and Poor’s. 

Ο οίκος Fitch κρατούσε την κυπριακή οικονομία στην κατηγορία "σκουπίδια" από το καλοκαίρι του 2012 και το βράδυ της Παρασκευής αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της κυπριακής οικονομίας κατά μία βαθμίδα στο ΒΒΒ- από το ΒΒ+ αναθέτοντας σταθερή προοπτική.

Σύμφωνα με τον οίκο τα αυξημένα κρατικά έσοδα και η δημοσιονομική πολιτική ευθύνονται για την αναβάθμιση καθώς διατηρήθηκαν υψηλά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και η οικονομική ανάπτυξη, την ώρα που η πορεία του δημόσιου χρέους ήταν πτωτική και έγιναν ενέργειες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

«Η Κύπρος επωφελείται από ισχυρή οικονομική ανάκαμψη με το πραγματικό ΑΕΠ να φτάνει στα προς της κρίσης επίπεδα» αναφέρει ο οίκος και προβλέπει ανάπτυξη της οικονομίας κατά 4% για το 2018, ενώ το 2019 ο ρυθμός αυτός θα κυμανθεί στα 3,8%. 

Σύμφωνα με τον Fitch, τα ισχυρά κρατικά έσοδα και η συνετή δημοσιονομική πολιτική σημαίνουν ότι η Κύπρος θα καταγράψει δημοσιονομικό πλεόνασμα 2,7% του ΑΕΠ το 2019, σε σύγκριση με τον στόχο του 1,8% στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας του 2018.
 
Ο οίκος αναμένει ότι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα θα παραμείνουν υψηλά στο 2,4% και 2,2% το 2019 και το 2020 αντίστοιχα σε σύγκριση με 3,1% και 2,9% που ήταν στόχος του στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2019.

Το χρέος μειώνεται

Όσον αφορά το ακαθάριστο δημόσιο χρέος, ο οίκος εκτιμά ότι θα διατηρήσει τη πτωτική του πορεία παρά την αναμενόμενη μεμονωμένη αύξησή του το 2018, λόγω της έκδοσης κρατικών ομολόγων €3,19 δις, που αντιστοιχεί στο 15,5% του ΑΕΠ για τη διευκόλυνση της εξαγοράς του Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα, ενέργεια που θα αυξήσει την αναλογία του χρέους ως προς το ΑΕΠ στο 104,4% από 95,7% το 2017.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Fitch, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα διευρυνθεί στο 6,7% του ΑΕΠ το 2019 και στο 7,2% το 2019 σε σύγκριση με τον μέσο όρο της βαθμίδας «ΒΒΒ» που είναι το 1,6%, καθώς η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα, τροφοδοτεί τις εισαγωγές.

Ο ρόλος του Συνεργατισμού

Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση έπαιξε και η εξαγορά της Συνεργατικής Τράπεζας από την Ελληνική Τράπεζα και η μεταφορά των ΜΕΔ ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων στον φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Αυτό, σημειώνει ο οίκος, θα μειώσει τα "κόκκινα" δάνεια στο 30% τον Σεπτέμβριο του 2018. 

Η εξαγορά της ΣΚΤ από την Ελληνική, θεωρεί ο Fitch, θα οδηγήσει σε περαιτέρω συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα μεταξύ των δύο μεγάλων τραπεζών, με τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία να αντιστοιχούν στο 336% του ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου μισού του 2018 σε σύγκριση με 352% στο τέλος του 2017.

Τα μη εξασφαλισμένα δάνεια για την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική θα υποχωρήσουν στα €3,8 δις μετά την συναλλαγή της ΣΚΤ και την πώληση δανείων της Τράπεζας Κύπρου, αλλά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κεφαλαιακό έλλειμμα, αν αποκρυσταλλωθούν απώλειες και πραγματοποιηθούν υψηλότερες από τις αναμενόμενες απομειώσεις στις αξίες των εξασφαλίσεων, προσθέτει.

Βοηθάει και το σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Στην αξιολόγηση γίνεται αναφορά και στα μέτρα της Κυβέρνησης για μείωση των προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα και στην πρόθεση για την εφαρμογή του σχεδίου ΕΣΤΙΑ. Εκτιμά ότι το αυξημένο κόστος για την Κυβέρνηση λόγω της κρατικής χορηγίας που σχετίζεται με το ΕΣΤΙΑ και του αυξημένου κόστους εξυπηρέτησης του χρέους μετά την κρατική στήριξη στην ΣΚΤ αποτιμάται στο 0,5% του ΑΕΠ, προσθέτοντας ότι αυτό έχει περιληφθεί στις προβλέψεις του οίκου.

Σύμφωνα με τον οίκο το χρέος του ιδιωτικού τομέα και τα ΜΕΧ παραμένουν υψηλά στο 226% και 97% του ΑΕΠ αντίστοιχα και περιορίζουν την πιστωτική επέκταση.

Τέλος,  οίκος σημειώνει ότι η ευελιξία χρηματοδότησης της Κύπρου έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τον Μάρτιο του 2016. Αναφέρεται στην βελτιωμένη πρόσβαση στις αγοράς με την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων τον Ιούνιο του 2017 και τον Σεπτέμβριο του 2018, καθώς και τη συσσώρευση ενός μεγάλου αποθεματικού ρευστών διαθεσίμων που αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ και καλύπτει τις μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες για τους επόμενους εννέα μήνες.

ΟΕΒ: Στόχος το ΑΑΑ μέχρι το 2027

Την αναβάθμιση χαιρέτισε και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχανών με ανακοίνωση της όπου τονίζει πως δικαιώνονται οι θυσίες που έγιναν μέχρι σήμερα, ενώ θεωρεί σταθερό και εφικτό το στόχο η Κύπρος να φτάσει το ΑΑΑ μέχρι το 2027.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει την βαθιά της ικανοποίηση για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας και την τοποθέτηση της σε επενδυτική βαθμίδα από τον Οίκο αξιολόγησης FITCH Ratings.

Η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του Οίκου, ακολουθεί την προηγούμενη αναβάθμιση στα μέσα Σεπτεμβρίου από τους Standard and Poor’s, και ενισχύει την διεθνή θέση της Κύπρου ακόμα περισσότερο, φέρνοντας την πατρίδα μας πιο κοντά στην έξοδο από την μεγάλη κρίση.

Σταθερά δικαιώνονται οι θυσίες των παραγωγικών δυνάμεων, η συνετή δημοσιονομική πολιτική, η συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων, η εργατική και κοινωνική ειρήνη και η ισχύς του Κυπριακού επιχειρείν.

Η ΟΕΒ επισημαίνει για μια ακόμα φορά  ότι ο δρόμος για αποκατάσταση πλήρους ομαλότητας είναι μακρύς. Η σύνεση στην δημοσιονομική πολιτική, η στήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η προσέλκυση επενδύσεων πρέπει να ενισχυθούν.

Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια υπηρεσία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην παιδεία και την υγεία και η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία πρέπει να επιταχυνθούν.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν την οικονομία μας είναι τεράστιοι, αλλά τεράστιες είναι και οι δυνατότητες του λαού μας, όταν είναι ενωμένος και έχει στρατηγικό σχέδιο.

Σταθερός και εφικτός στόχος της ΟΕΒ είναι το ΑΑΑ μέχρι το 2027.

Επόμενο άρθρο

Fitch: Αναβάθμιση της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα

Oι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας χαρακτηρίζονται ως σταθερές
19/10/2018 - 23:33

ΣχετικέςΕιδήσεις

Νέος κύκλος καταθέσεων για την κατάρρευση του Συνεργατισμού (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτει την ερχόμενη Πέμπτη ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής
18/11/2018 - 20:37

Στην Ερευνητική για το Συνεργατισμό ο Υπουργός Οικονομικών

Νέα κατάθεση της Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας την ερχόμενη εβδομάδα
16/11/2018 - 13:53

Στο 3,6% ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το 3ο τρίμηνο του 2018

Προδρόμου: "Αυτή η θετική πορεία οφείλεται στις προσπάθειες και το φιλότιμο του λαού"
14/11/2018 - 15:11

ΥΠΟΙΚ: Μέρος της "νέας αρχής" για την κυπριακή οικονομία τα επενδυτικά ταμεία

Παρουσιάζει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια δηλώνει ο Χάρης Γεωργιάδης
12/11/2018 - 16:07

Κινητές Τραπεζικές μονάδες από τη Δευτέρα σε ορεινές περιοχές (ΒΙΝΤΕΟ)

Η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στη Βουλή
08/11/2018 - 21:04

Γεωργιάδης: "Εάν ήταν στο χέρι μου θα έκλεινα και άλλα υποκαταστήματα τραπεζών"

Μέχρι τον Ιούνιο του 2019 θα υπάρχουν συνολικά 357 - Οι αντιδράσεις των κομμάτων
08/11/2018 - 14:30

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Περπατώντας με τη "Mollii" στο Ειδικό Σχολείο Αγ. Σπυρίδωνα στη Λάρνακα (ΒΙΝΤΕΟ)

Η πρωτότυπη στολή ρομποτικής που δίνει ελπίδα σε παιδιά με κινητικά προβλήματα

Αύριο ανοίγει τις πύλες του για το κοινό το "Nicosia Mall" (ΒΙΝΤΕΟ)

Εντυπωσιακές εικόνες από το εσωτερικό του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου στην Κύπρο

Διασηλωμένος στο Νοσοκομείο Λευκωσίας 22χρονος μετά από τροχαίο (ΒΙΝΤΕΟ)

Συγκρούστηκε με διπλοκάμπινο που οδηγούσε 69χρονος κοντά στην έξοδο της Παρεκκλησιάς
Ελλάδα

Απέδρασε σπάζοντας το βραχιολάκι εντοπισμού ο υπόδικος Ζαν Κλοντ Όσβαλντ

Είναι κατηγορούμενος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Κυπαρισσία: Κοπάνα από το σχολείο εξελίχθηκε σε τραγωδία (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Τρεις 15χρονοι φίλοι και συμμαθητές έσβησαν στην άσφαλτο

Ρόδος: Άγνωστοι προσπαθούν να «ψαρέψουν» ανήλικα

Τρόμο προκαλούν οι καταγγελίες για τρεις δράστες που επιβαίνουν σε λευκό βαν
Διεθνή

Πομπέο: Θετική δυναμική στη σχέση ΗΠΑ - Τουρκίας

Τι δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του

tv news

Η απόφαση της Όλγας καταρρακώνει τον Στέφανο.Για 1η φορά της γυρίζει την πλάτη..

Η αστυνομία εντοπίζει το αυτοκίνητο της Τόνιας Βούλγαρη «Το Τατουάζ»Τετάρτη Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

Ο Μιχάλης και η Μαρίνα παντρεύονται... Ο Κωστής κάνει σκηνή στο γάμο τους...

Η Μαρίνα κάνει στην Έλλη  μια αποκάλυψη... «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Τετάρτη: Nέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 21/11/2018 - 06:00ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ
Τετ, 21/11/2018 - 06:30ΤΙ ΛΕΕΙ;
Τετ, 21/11/2018 - 08:00ΕΛΕΝΗ
Τετ, 21/11/2018 - 09:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τετ, 21/11/2018 - 10:15DEAL
Τετ, 21/11/2018 - 11:00ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 21/11/2018 - 11:45ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τετ, 21/11/2018 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 21/11/2018 - 17:40DEAL
Τετ, 21/11/2018 - 18:00ALPHA NEWS
Τετ, 21/11/2018 - 18:10DEAL
Τετ, 21/11/2018 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 21/11/2018 - 19:30ΜΠΛΕ
Τετ, 21/11/2018 - 20:20ALPHA NEWS
Τετ, 21/11/2018 - 22:00ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τετ, 21/11/2018 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 22/11/2018 - 00:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Πέμ, 22/11/2018 - 01:15ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Πέμ, 22/11/2018 - 02:45ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Πέμ, 22/11/2018 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ