ΡΑΕΚ: Μικρή μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος με το καλημέρα του 2019

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΗΚ

Σε μικρές μειώσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος από την 1η Ιανουαρίου του 2019 αναμένεται να οδηγήσουν οι μειώσεις στις βασικές διατιμήσεις του ρεύματος και η απορρόφηση από τα αποθεματικά της ΑΗΚ του μηνιαίου κόστους 1,5 εκ ευρώ από την παράταση της μη λειτουργίας της μονάδας 3 στο Βασιλικό (μέχρι το Μάιο του 2019), δήλωσε ο Πρόεδρος της ΡΕΑΚ, Ανδρέας Πουλλικκάς. 
 
Σε διάσκεψη Τύπου για τον απολογισμό της ΡΑΕΚ, ο κ. Πουλλικκάς αναφέρθηκε στο λειτουργικό και λογιστικό διαχωρισμό της ΑΗΚ και τη σχέση της παρουσίας παροχέων και διανομέων ρεύματος με την τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος προς τον καταναλωτή, όταν θα ισχύσει το νέο σύστημα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Κύπρο. «Έγνοια μας είναι πάντοτε η μείωση των τιμών στον καταναλωτή».
 
Στην παρουσίαση παρόντες ήταν ο Αντιπρόεδρος, Φίλιππος Φιλίππου και το μέλος της ΡΑΕΚ, Νεόφυτος Χατζηγεωργίου, καθώς και οι τομεάρχες της Αρχής.
 
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ είπε ότι πρόσφατα αδειοδότησαν 4 ανεξάρτητους προμηθευτές ηλεκτρισμού δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για τη λειτουργία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρισμού. Λόγω όμως του ότι ο παραγωγός ενέργειας στην Κύπρο παραμένει ένας, η ΑΗΚ, οι προμηθευτές θα δραστηριοποιηθούν με την ένταξη ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρισμού στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κύπρου. Όσοι πιο πολλοί προμηθευτές τόσο πιο καλά θα λειτουργήσει το σύστημα προς όφελος του καταναλωτή, συμπλήρωσε. Ο τρίτος έλεγχος για το λειτουργικό διαχωρισμό της ΑΗΚ θα γίνει στο τέλος του χρόνου, όπως είπε.
 
Κληθείς να προβλέψει εάν το νέο σύστημα θα οδηγήσει αρχικά σε μείωση ή αύξηση της τιμής του ρεύματος, ο κ. Πουλλικκάς είπε ότι όταν ανοίγουν οι αγορές είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Θεωρεί ωστόσο ότι μπορεί να υπάρξει μείωση στις τιμές με δραστηριοποίηση πολλών προμηθευτών και από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά και από την παραγωγή με φυσικό αέριο που θα έρθει στην Κύπρο σε υγροποιημένη μορφή.
 
Σημείωσε δε ότι οι τιμές επηρεάζονται από τους ρύπους που παράγονται λόγω της χρήσης μαζούτ και πετρελαίου που χρησιμοποιούνται στο υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ενέργειας στην Κύπρο.
 
Ο κ. Πουλλικκάς πρόσθεσε ότι στο νέο σύστημα ενέργειας σημαντικό στοιχείο είναι και οι αποθήκες ενέργειας όπου μπορεί να συσσωρεύεται το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται και να καταναλώνεται σε ώρες υψηλής ζήτησης.
 
Στο νέο σύστημα ενέργειας θα λειτουργούν τέσσερις τομείς, παραγωγή και προμήθεια που είναι ανταγωνιστικές αγορές και μεταβίβαση και διανομή, μονοπωλιακές. Όπως εξήγησε, η Κύπρος θα υιοθετήσει επίσης το μοντέλο στόχευσης ηλεκτρικής αγοράς που θα αποτελείται από την προθεσμιακή αγορά, την προημερήσια, την ημερησία και την αγορά εξισορρόπησης με τις οποίες ο καταναλωτής θα μπορεί να προμηθεύεται ηλεκτρικό ρεύμα από τον προμηθευτή και αυτός από τον παραγωγό.
 
Σήμερα, είπε, στην Κύπρο παράγεται 9% ηλεκτρικό ρεύμα από ΑΠΕ και ο στόχος είναι να φτάσει το 16% μέχρι το 2020 (με τον ευρωπαϊκό στόχο να είναι στο 20%), σημειώνοντας ότι ο στόχος αφορά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Ενέργειας και εκφράζοντας προσωπική εκτίμηση ότι αυτό μπορεί να γίνει.

Ο Ανδρέας Πουλλικκάς αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχουν ενώπιόν τους και αφορούν τη λειτουργία της μεταβατικής ρύθμισης στην αγορά ηλεκτρισμού, την υλοποίηση του νέου μοντέλου ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, τη δημιουργία πλαισίου αγοράς φυσικού αερίου, την ολοκλήρωση του λειτουργικού και λογιστικού διαχωρισμού της ΑΗΚ, την εκπλήρωση των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρισμού, την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου σε ένα ευέλικτο και αμφίδρομο δίκτυο για τη μαζική εισδοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέραν του 2020 και την ένταξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.
 
Κύριες εξουσίες της Αρχής, πρόσθεσε, είναι η επίβλεψη και η ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η διασφάλιση του ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού, η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, η εξασφάλιση της ασφάλειας, της ποιότητας, της επάρκειας και της αξιοπιστίας στην παροχή ενέργειας και η ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ.
 
Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική

Για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική, ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ είπε ότι η ΡΑΕΚ έλαβε σειρά αποφάσεων που στοχεύουν στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς της Κύπρου σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, στην προστασία του καταναλωτή και στην ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 
Αφού εξήγησε τους στόχους της ΕΕ για το 2020 και το 2030, ο κ. Πουλλικκάς είπε ότι στο επίκεντρο της Ενεργειακής Ένωσης, όπως λέγεται το 2030, βρίσκονται οι πολίτες, αφού οι τιμές της ενέργειας πρέπει να είναι προσιτές και ανταγωνιστικές με μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής προμηθευτή.
 
Η στρατηγική της ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση, είπε, αφορά πρωτίστως, τα κράτη μέλη που σήμερα αδυνατούν να διαπραγματευτούν και αναγκάζονται να εισαγάγουν ενέργεια με δυσμενείς όρους στις συμβάσεις προμήθειας, ως αποτέλεσμα της γεωγραφικής τους θέσης, όπως είναι η Κύπρος.
 
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ σημείωσε ότι η λειτουργία της Αρχής βασίζεται στην ανεξαρτησία, τη διαφάνεια στις αποφάσεις της και την προστασία των καταναλωτών και επενδυτών ενέργειας.

Επόμενο άρθρο

Ερευνητική: Το «ένταλμα» Γιαννάκη και οι εκθέσεις για τη ΣΠΕ Αθηαίνου (BINTEO)

Συνεχίστηκαν οι ακροάσεις για την κατάρρευση του Συνεργατισμού με απουσίες
23/10/2018 - 15:22

ΣχετικέςΕιδήσεις

Στα χέρια του Προέδρου οι ετήσιες εκθέσεις ΕΕΥ, Κεφαλαιαγοράς και ΡΑΕΚ

Η κρίση στη Παιδεία, οι αυξημένες εποπτευόμενες εταιρείες και η ενεργειακή μεταρρύθμιση
04/10/2018 - 15:43

Στα χέρια του Προέδρου Αναστασιάδη η ετήσια έκθεση της ΡΑΕΚ για το 2016

Έλαβε την έκθεση και ενημερώθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
26/09/2017 - 12:34

Συνάντηση με τον Πρόεδρο είχαν ΑΗΚ και ΡΑΕΚ

Παρουσίασαν τις νέες διατιμήσεις που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου
05/09/2017 - 09:07

Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2017, νέες διατιμήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος

ΑΗΚ και ΡΑΕΚ, ενημέρωσαν σχετικά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας
20/06/2017 - 12:13

Από τον Ιούλιο του 2019 "ανοίγει" η αγορά ηλεκτρισμού

Με βάση δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που έχει δημοσιευθεί από την ΡΑΕΚ
26/04/2017 - 14:13

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Στους δρόμους απο αύριο η Αστυνομία με στόχο τον έλεγχο ταχύτητας (BINTEO)

Έμφαση στα προβληματικά και υπό παρακολούθηση μελανά σημεία του οδικού δικτύου

Λονδρέζικος "αέρας" στους δρόμους της Λεμεσού... (ΦΩΤΟ)

Τα διώροφα κόκκινα λεωφορεία έκαναν την εμφάνιση τους στην οδό Ανεξαρτησίας

Kλειστοί δρόμοι στη Λάρνακα λόγω του διεθνή μαραθωνίου «Radisson Blu»

Δείτε τις περιοχές επηρεάζονται και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Αστυνομία
Ελλάδα

Στους ρυθμούς του Εγκέλαδου εξακολουθεί να "χορεύει" το Ιόνιο

Νέα σεισμική δόνηση με επίκεντρο 49 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου

Επεισόδια, συλλήψεις & τραυματισμοί στην πορεία για το Πολυτεχνείο (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Σε πεδίο μάχης μετέτρεψαν κουκουλοφόροι τα Εξάρχεια-Με ρίψεις νερού "απάντησε" η Αστυνομία

Επέτειος Πολυτεχνείου: Χιλιάδες φοιτητές στην πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ

Δρακόντρεια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας υπό τον φόβο σοβαρών επεισοδίων
Διεθνή

Βρετανίδα Πρωθυπουργός: «Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για το Brexit»

Πιέσεις προς την Τερέζα Μέι για αλλαγή του σχεδίου συμφωνίας πριν τη Σύνοδο Κορυφής

Περιοδεία Ντόναλτ Τράμπ στις πυρόπληκτες περιοχές της Καλιφόρνια (ΦΩΤΟ)

76 νεκροί και 1,276 αγνοούμενοι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός της πύρινης λαίλαπας

"Πλήρης αναφορά" για τον φόνο Κασόγκι ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες

Ντόναλτ Τράμπ: Η έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης θα καταδείξει "ποιος το έκανε"

tv news

Ορφέας και Αλέξανδρος πιάνονται στα χέρια... Ο Ορφέας βρίσκει την αφορμή...

Η Αθηνά τραυματίζεται σε μια συμπλοκή «Το Τατουάζ» Κυριακή Νέο Επεισόδιο στον Αlpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

Μία ασύλληπτη τραγωδία... Ένα ειδεχθές έγκλημα με... σχιζοφρενικό «άγγιγμα»

Η σχιζοφρένεια χτυπά την πόρτα.. «Κάρμα» Κυριακή, Νέο Επεισόδιο στον Alpha Κύπρου (ΒINTEO)
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Κυρ, 18/11/2018 - 13:0024 ΩΡΕΣ
Κυρ, 18/11/2018 - 14:00ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Κυρ, 18/11/2018 - 15:30Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Κυρ, 18/11/2018 - 17:50ALPHA NEWS
Κυρ, 18/11/2018 - 18:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Κυρ, 18/11/2018 - 19:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Κυρ, 18/11/2018 - 20:20ALPHA NEWS
Κυρ, 18/11/2018 - 21:15ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Κυρ, 18/11/2018 - 22:10ΚΑΡΜΑ
Κυρ, 18/11/2018 - 23:15BAKE OFF GREECE
Δευ, 19/11/2018 - 00:45ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Δευ, 19/11/2018 - 02:15ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Δευ, 19/11/2018 - 03:00ΣΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Δευ, 19/11/2018 - 06:00ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ
Δευ, 19/11/2018 - 06:30ΤΙ ΛΕΕΙ;
Δευ, 19/11/2018 - 08:00ΕΛΕΝΗ
Δευ, 19/11/2018 - 09:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Δευ, 19/11/2018 - 10:15DEAL
Δευ, 19/11/2018 - 11:00ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Δευ, 19/11/2018 - 11:45ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ