ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ: "Το σχέδιο Εστία ωφελεί ουσιαστικά μόνο τις τράπεζες"

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ

Μέσω ανακοίνωσης ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών, Κώστας Μελάς  αναφέρει ότι έχει μελετήσει τις τελευταίες διεργασίες σχετικά με τον χειρισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων .

Παράλληλα ανακοινώνει τις θέσεις και επισημάνσεις του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών για τα θέματα που απασχολούν τους δανειολήπτες.

Ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ διαπιστώνει: 

1. Το ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ εσφαλμένα ΔΕΝ λαμβάνει υπ’ όψη τις υπερχρεώσεις, πράγμα που ζημιώνει τους δανειολήπτες, αφού θεωρεί ότι το ποσό που ισχυρίζονται οι τράπεζες ότι τους οφείλεται είναι ορθό και νόμιμο.  Όμως δεδομένου ότι είναι παραδεκτό πλέον από όλους, ότι τα δάνεια είναι παράνομα υπερχρεωμένα σε ποσοστό της τάξης του 30-50% είναι άδικο και απαράδεκτο να δίδεται «όφελος» στον δανειολήπτη 33% του δανείου, αφού στην ουσία ίσως να μην καλύπτει το ποσό που παράνομα χρέωσαν οι τράπεζες στους δανειολήπτες.  Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ να γίνει πρόνοια ότι το 33% θα αποκόπτεται από το ΝΟΜΙΜΑ οφειλόμενο υπόλοιπο.

2. Το σχέδιο ωφελεί ουσιαστικά μόνο τις τράπεζες, αφού το μεγαλύτερο κόστος θα το επωμιστούν οι φορολογούμενοι.  Γίνεται δηλαδή κανονικό Bail out.  Οι τράπεζες ευνοούνται αφού θα συνεισφέρουν μόνο το 1/3 της δόσης και την τυχόν αρνητική διαφορά της αξίας του δανείου από  την αγοραία αξία του ακινήτου.  

3. Τα δάνεια που θα ενταχθούν στο σχέδιο Εστία θα επιβαρύνονται με περιθώριο 2,5% και με βασικό euribor 6 μηνών.  Το minimum  επιτόκιο θα είναι 2,5% και το maximum 3.5%.  αυτό σημαίνει ότι τώρα που το euribor είναι αρνητικό και θα παραμείνει αρνητικό για αρκετά χρόνια, ο δανειολήπτης δεν θα το επωφελείται. Κερδισμένες και πάλι είναι οι τράπεζες.

4. Η ημερομηνία της 30/9/2017 πρέπει να μεταφερθεί μέχρι σήμερα για να καλυφθούν οι δανειολήπτες που λόγω των κακών αναδιαρθρώσεων που τους έκαναν πλήρωναν κάποιο χρονικό διάστημα μικρή δόση και φαινόντουσαν ότι εξυπηρετούσαν τα δάνεια τους ενώ μετά αδυνατούσαν να πληρώνουν τις ψηλές δόσεις που προέβλεπε η κακή αναδιάρθρωση.  Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά την 30/9/2017 τουλάχιστο το 20% του υπολοίπου των συνολικών δανείων  ήταν Μη Εξυπηρετούμενο ρυθμισμένο και μη ρυθμισμένο.  Τις λέξεις αυτές χρησιμοποιούσαν οι τράπεζες χαρακτηρίζοντας ένα δάνειο που για τα τελευταία ένα η δυο χρόνια καταβάλλονταν μόνο οι τόκοι ή μικρότερο ποσό με σκοπό μετά την πάροδο 1-2 χρόνων η δόση να αυξηθεί η να γίνει άλλη διευθέτηση.  Τα δάνεια αυτά φαίνονταν εξυπηρετούμενα και έτσι εξαιρούνται από το σχέδιο Εστία.  Η αδικία που προκαλείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προφανής, αφού είναι με προτροπή των τραπεζών που γινόντουσαν αυτές οι ρυθμίσεις αφήνοντας αυτούς τους δανειολήπτες εκτεθειμένους, ενώ αυτοί που δεν συνεργάζονταν με τις τράπεζες αμείβονται τώρα αφού γίνονται αποδεκτοί στο σχέδιο Εστία. 

5. Θα πρέπει να βρεθεί λύση για τους μη βιώσιμους δανειολήπτες αφού αυτοί δεν θα μπορούν να μπουν στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ.   Θα πρέπει να γίνει πρόνοια και γι’ αυτούς γιατί κατέστησαν μη βιώσιμοι εξαιτίας των τραπεζών και του κράτους.

6. Το σχέδιο ΕΣΤΙΑ πρέπει να συμπεριλάβει ΟΛΟΥΣ τους δανειολήπτες, ακόμη και εκείνους που εξυπηρετούν τα δάνεια τους, εφ’ όσον φυσικά τηρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις ένταξης.

7. Καλούμε τους δανειολήπτες του πρώην Συνεργατισμού,  που δεν πήραν όλα τα χρήματα που τους χρέωσαν αντισυμβατικά και παράνομα,  να ζητήσουν εγγράφως άμεση επιστροφή. Το ίδιο συμβουλεύουμε και εκείνους που τους οφείλονται χρήματα λόγω των συμψηφισμών που έγιναν πριν μεταφερθεί το καλό μέρος στην Ελληνική Τράπεζα.

8. Μεγάλη αναστάτωση και σύγχυση προκάλεσε στους δανειολήπτες και στους εγγυητές τους η ενέργεια της ΣΕΔΙΠΕΣ να αποστείλει σε αυτούς επιστολές ότι προτίθεται να πωλήσει τα δάνεια τους στην ΚΕΔΙΠΕΣ και τους καλεί να κάνουν «προσφορά εξαγοράς» εντός σαράντα πέντε (45) ημερών. 

Την ίδια ώρα, ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ αναφέρει πως "πολλά δάνεια είναι εξυπηρετούμενα όμως δεν πήγαν στην Ελληνική γιατί η εξασφάλιση ήταν υποθήκη περιουσίας στα κατεχόμενα. Επισημαίνει πως στο Σύνδεσμο έχει γίνει καταγγελία ότι κάποια δάνεια του Φορέα πήγαν στην Ελληνική, καταγγελία την οποία διερευνά ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος".  

"Μας καταγγέλλουν επίσης ότι δανειολήπτες που εξυπηρετούσαν τα δάνεια φαίνονται στο «Άρτεμις» σαν "κακοί", πράγμα που τους προκαλεί προβλήματα με άλλες τράπεζες".

Αναφορικά με τις συγκεκριμένες επιστολές ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ καταγγέλλει:

Α) Ο «αριθμός πιστωτικής διευκόλυνσης» που αναγράφεται στις επιστολές διαφέρει από τον αριθμό λογαριασμού που ίσχυε με βάση το προϋπάρχον καθεστώς, έτσι ένας δανειολήπτης με περισσότερα δάνεια δεν μπορεί να αντιληφθεί ποιο από τα δάνεια του πρόκειται να πωληθεί. 

Β) Σε πολλές περιπτώσεις η επιστολή παραλαμβάνεται από τους δανειολήπτες μέχρι και 10 ημέρες μετά την ημερομηνία της επιστολής. Γι’ αυτό τον λόγο, η προθεσμία των 45 ημερών  από την σύνταξη της επιστολής είναι πλασματική. 

Γ) Με δεδομένο ότι ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να υποβάλει «προσφορά εξαγοράς» μόνο μια φορά,  είναι δίκαιο να γνωρίζει ο δανειολήπτης, το ποσό της πώλησης για να κάνει μια όσο το δυνατό κοντινότερη προσφορά μπορεί.  Ο νόμος δεν υποχρεώνει τον δανειολήπτη να αποκαλύψει την πηγή της χρηματοδότησης του και επομένως αυτή η απαίτηση που περιλαμβάνεται στην επιστολή είναι παράνομη.

Δ) Οι εν λόγω επιστολές περιλαμβάνουν την εξής σημείωση: «προτάσεις για αναδιάρθρωση των πιστωτικών διευκολύνσεων που θα υποβάλλονται σε ανταπόκριση της παρούσας επιστολής δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως προτάσεις για τους σκοπούς της Οδηγίας αλλά θα εξετάζονται μέσα στο πλαίσιο των διαδικασιών αναδιάρθρωσης». Θεωρούμε την συγκεκριμένη σημείωση ακατανόητη.  

Ε) Περιήλθαν στην αντίληψη μας περιπτώσεις όπου οι επιστολές αποστέλλονται ακόμα και σε περιπτώσεις όπου εκκρεμεί αγωγή με αντικείμενο τις συγκεκριμένες πιστωτικές διευκολύνσεις και σε περιπτώσεις όπου είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις αναφορικά με τις συγκεκριμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.   Τούτο είναι απαράδεκτο και προκαλεί σύγχυση και αβεβαιότητα.

Τέλος καταγγέλλει ότι από τις 17 Ιουλίου του 2018, που τροποποιήθηκε ο περί φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών Νόμος,

"και παρόλο που το Τμήμα Φορολογίας προέβη στις 27/7/18 σε έκδοση ανάλογων οδηγιών για το πώς θα διεκπεραιώνονται οι μεταβιβάσεις, η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (τώρα ΚΕΔΙΠΕΣ) δεν είναι ακόμα έτοιμη να προχωρήσει σε μεταβιβάσεις  με κίνδυνο να ματαιώνονται οι πωλήσεις. Η δικαιολογία που πρόσφατα προβάλλεται από μεριάς ΚΕΔΙΠΕΣ είναι ότι «πρέπει να αλλάξουν τα έντυπα τους» λόγω της μετονομασίας".

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν άμεσα διορθωτικές κινήσεις για να αρθούν οι αδικίες και οι ζημιές στους δανειολήπτες, αλλά και για να επανέλθει η ομαλότητα και ασφάλεια στις συναλλαγές.

Επόμενο άρθρο

Ο Χατζηγιάννης είπε... πολλά ενώπιον της Ερευνητικής για το Συνεργατισμό

"Ο Χάρης στο σχολείο και το αυτοκίνητο του Προέδρου"
06/11/2018 - 20:34

ΣχετικέςΕιδήσεις

Επίσημη εξαγγελία του σχεδίου "Εστία" την 1η Δεκεμβρίου (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένταξη θα δικαιούνται και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εξασφάλιση πρώτη κατοικία
03/11/2018 - 20:51

Την τελική του μορφή πήρε το σχέδιο “ΕΣΤΙΑ” (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι αλλαγές έκαναν το σχέδιο πιο δίκαιο και πιο λειτουργικό, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών
01/11/2018 - 20:44

Δεκάδες τηλεφωνήματα στις τράπεζες για το σχέδιο "Εστία" (ΒΙΝΤΕΟ)

Πολίτες επιθυμούν να ενταχθούν στο σχέδιο αλλά προέβησαν ήδη σε αναδιάρθρωση
30/10/2018 - 20:39

Υπ. Οικονομικών: Εντός Νοεμβρίου το πράσινο φως για σχέδιο Εστία

"Δεν είναι τέλειο αλλά αναγκαίο για αντιμετώπιση της πιο δύσκολης κατηγορίας των ΜΕΔ"
29/10/2018 - 15:00

Νομοσχέδιο για μειωμένο ΦΠΑ στα οικόπεδα για πρώτη κατοικία (ΒΙΝΤΕΟ)

Τέλος του μήνα η παρουσίαση του σχεδίου "Εστία" από τον ΥΠΟΙΚ
22/10/2018 - 21:01

Σχέδιο "Εστία": Αυστηρότερα κριτήρια ζητα η ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

Απορίες στις Βρυξέλλες για το σκεπτικό γύρω από τον καθορισμό οικογενειακού εισοδήματος
19/10/2018 - 20:49

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

18χρονος μοτοσικλετιστής ξεψύχησε στην άσφαλτο στον Μόλο της Λεμεσού (ΦΩΤΟ)

Έχασε τον έλεγχο του μοτοποδηλάτου που οδηγούσε και προσέκρουσε βίαια σε αυτοκίνητα

Στοιχεία "φωτιά" για την υπόθεση χορήγησης σκευασμάτων σε ποδοσφαιριστές (ΒΙΝΤΕΟ

Eνώπιον της Νομικής Υπηρεσίας οδηγείται ο φάκελος με τα στοιχεία και τις καταθέσεις

Κορυφώνεται η τουρκική προκλητικότητα στην ακριτική Δένεια (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο κατοχικός στρατός παρεμποδίζει Ελληνοκύπριους γεωργούς να καλλιεργήσουν στη νεκρή ζώνη
Ελλάδα

Επεισόδια, συλλήψεις & τραυματισμοί στην πορεία για το Πολυτεχνείο (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Σε πεδίο μάχης μετέτρεψαν κουκουλοφόροι τα Εξάρχεια-Με ρίψεις νερού "απάντησε" η Αστυνομία

Επέτειος Πολυτεχνείου: Χιλιάδες φοιτητές στην πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ

Δρακόντρεια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας υπό τον φόβο σοβαρών επεισοδίων

Τσίπρας: «Τίποτα δε χαρίζεται και τίποτα δεν είναι αδύνατο»

Το μήνυμα του Έλληνας Πρωθυπουργού για την 45η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου
Διεθνή

Ντόναλτ Tραμπ: "Δεν εξετάζω την πιθανότητα έκδοσης του Φετουλάχ Γκιουλέν"

Ως "καλές" περιέγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος τις σχέσεις του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

"Τοξικός": Λέξη της χρονιάς σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (ΒΙΝΤΕΟ)

Μάθετε γιατί το διάσημο Λεξικό επέλεξε να αναδείξει το συγκεκριμένο ελληνικό λήμμα

To τρολάρισμα του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για τα ... παπούτσια του (ΒΙΝΤΕΟ)

Άγνωστο μέχρι στιγμής εάν πρόκειται για ενδυματολογικό ατόπημα ή οφθαλμαπάτη

tv news

Ορφέας και Αλέξανδρος πιάνονται στα χέρια... Ο Ορφέας βρίσκει την αφορμή...

Η Αθηνά τραυματίζεται σε μια συμπλοκή «Το Τατουάζ» Κυριακή Νέο Επεισόδιο στον Αlpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

Μία ασύλληπτη τραγωδία... Ένα ειδεχθές έγκλημα με... σχιζοφρενικό «άγγιγμα»

Η σχιζοφρένεια χτυπά την πόρτα.. «Κάρμα» Κυριακή, Νέο Επεισόδιο στον Alpha Κύπρου (ΒINTEO)
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Κυρ, 18/11/2018 - 06:15DEAL
Κυρ, 18/11/2018 - 07:00ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Κυρ, 18/11/2018 - 08:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Κυρ, 18/11/2018 - 13:0024 ΩΡΕΣ
Κυρ, 18/11/2018 - 14:00ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Κυρ, 18/11/2018 - 15:30Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Κυρ, 18/11/2018 - 17:50ALPHA NEWS
Κυρ, 18/11/2018 - 18:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Κυρ, 18/11/2018 - 19:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Κυρ, 18/11/2018 - 20:20ALPHA NEWS
Κυρ, 18/11/2018 - 21:15ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Κυρ, 18/11/2018 - 22:10ΚΑΡΜΑ
Κυρ, 18/11/2018 - 23:15BAKE OFF GREECE
Δευ, 19/11/2018 - 00:45ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Δευ, 19/11/2018 - 02:15ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Δευ, 19/11/2018 - 03:00ΣΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ